Logo Bouwend Nederland

Infra Platform Oost focust op speerpunten 2024-2025

Donderdag 1 februari 2024

Tijdens een feestelijke ledenbijeenkomst op landgoed Klarenbeek presenteerde het Infra Platform Oost haar meerjarenplan voor 2024-2025 voor het toekomstbestendig maken van de infrastructuur van Oost-Nederland. Het meerjarenplan is zowel bedoeld voor de aangesloten lidbedrijven van het Infra Platform Oost (IPO) als een handreiking voor publieke en private opdrachtgevers.

In 2023 is er een start gemaakt met het consulteren van de IPO leden over welke speerpunten van belang zijn binnen de infrasector voor de komende jaren. Uit deze lijst is een selectie gemaakt en vervolgens samen verder uitgewerkt met hulp van de landelijke beleidsmedewerkers. 

Focus 

De vier thema's die in ogen cruciaal zijn, te weten Human Capital, Contracteren & aanbesteden, Veiligheid en Duurzaamheid werden gepresenteerd door de IPO commissie. Per thema gaven Peter Gelink (Roelofs wegenbouw B.V.), Charlotte Slotman  (Abbink Boekelo B.V.), Johan ter Horst (Heijmans Infra B.V.) en Rob Alberti (Reimert Oost) kort aan wat we als infrasector kunnen bieden en hoe we de bijdrage van de opdrachtgever zien. 

Erfgoed en toekomst

De bijeenkomst vond plaats op Landgoed Klarenbeek is bij uitstek een ontmoetingsplaats waar circulariteit en duurzaamheid bij elkaar komt. Sinds de 19e eeuw is er op deze locatie al bedrijvigheid en weet de familie zich continu aan te passen aan de omstandigheden. De natuurlijke hulpbronnen en met name de omgang daarmee, zijn bepalend geweest voor de transformatie van koperslagerij, productie van sigarenkisten naar de huidige deurenfabriek. 

Urgentie

De infrastructurele vraagstukken in onze regio maken een hechte samenwerking tussen infrabedrijven en publieke en private opdrachtgevers van het allergrootste belang. We hebben te maken met grote maatschappelijke opgaven op het gebied van woningbouw, mobiliteit, energie, natuur en klimaat. En de urgentie daarbij is enorm. 

Infra middelpunt transitie

Zo blijft de mobiliteit toenemen, terwijl het tegelijk essentieel is om de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te blijven waarborgen. Dijken moeten solide zijn en bestand tegen zijn tegen extreme weersomstandigheden die door klimaatverandering steeds vaker zullen voorkomen. De vele bruggen in onze regio moeten onderhouden en waar nodig gerenoveerd worden, zodat de economische vitaliteit van Oost-Nederland geen gevaar loopt. Bij al deze opgaven speelt de infra een cruciale rol. Geen woonwijken zonder goede ontsluiting, geen woon-werkverkeer zonder efficiënte verbindingswegen. Ook in de transitie naar een duurzame en klimaatbestendige regio is de infrastructuur de dragende factor. Denk alleen al aan de talloze kantoren, scholen en wijken die een aansluiting moeten krijgen op duurzame energievoorzieningen.

Complexiteit

Deze grote opgaven kunnen we niet realiseren zonder een nauwe samenwerking tussen overheden, opdrachtgevers en opdrachtnemers. In een steeds complexer wordende samenleving, met een grote druk op de schaarse ruimte, de beperkte middelen en het krappe personeelsaanbod, zal de onderlinge samenwerking moeten evolueren. Dat vraagt meer om meer dan de traditionele samenwerkings- en aanbestedingsvormen uit het verleden. De samenwerking moet gericht zijn op duurzaamheid en veiligheid. Niet alleen in technische zin, maar ook in de relatie tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en alle partners binnen de keten. Met deze werkwijze kunnen we in de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland sneller, veiliger en duurzamer doorbouwen. 

Aan de slag! 

Het is zaak dat we die plannen met elkaar gaan waarmaken, zodat de infrasector met al haar partners de komende twee jaar verder kan bouwen aan een sterke regio met een duurzame toekomst! 

Jorrit van Ommen
Verenigingsmanager Regio Oost
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.

Donderdag 11 april 2024
Programma Dag van de Constructeur 6 juni bekend

Het lijkt zo vanzelfsprekend, bouwconstructies moeten veilig en zo duurzaam mogelijk zijn. Daar maakt VNconstructeurs zich al jaren hard voor. Toch gaan wens en realiteit nog niet altijd hand in hand. Daarom is het bijwonen van de Dag van de Constructeur op 6 juni zo essentieel. Actuele inzichten en kennis over het vakgebied van de constructeur en ontwikkelingen in de steeds maar veranderende bouwsector worden die dag gedeeld in een spraakmakend programma. Algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland is een van de keynote sprekers.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.