Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Emission 0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Maandag 27 mei 2024

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

"We realiseren de mooiste projecten in de bouw, maar er liggen nog veel kansen om efficiënter en duurzamer te werken", meent innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. En het leuke van zijn rol is, dat hij zijn ideeën hierover ook in de praktijk kan brengen. "Binnen ons bedrijfsonderdeel Dura Vermeer NEXT werken we samen met startups en scale-ups aan slimme oplossingen. Als we een maatschappelijk probleem willen oplossen, dan is er een business case te maken", stelt hij. En hét maatschappelijke probleem anno 2024 is klimaatverandering. Het kabinet heeft in het Klimaatakkoord, het Schone Lucht Akkoord en de Aanpak Stikstof ambitieuze doelen geformuleerd, die vragen om innovatievermogen en grote investeringen van ondernemers en opdrachtgevers.

Op naar Net Zero: in 2030 de helft minder CO2

Ook Dura Vermeer investeert flink in schoon en emissieloos bouwen. Koudstaal: "In 2030 willen we onze CO2-uitstoot gehalveerd hebben. En per 2050 realiseren we minimaal 90% CO2-reductie en compenseren we de rest. Daarom elektrificeren we ons materieel en bieden we onze onderaannemers langjarige contracten om dat ook te doen." Dura Vermeer heeft inmiddels voor alle materieelstukken wel een elektrische variant, tot een complete elektrische asfaltset aan toe. Deze set is voor het eerst gebruikt bij de aanleg van snellaadplein WattHub. Het asfaltmengsel was ook nog eens 100% circulair, vertelt Koudstaal. "Het bestaat uit bitumen uit gerecyclede dakbedekking van Roof2Road."

Aandeelhouder worden van een snellaadplein

WattHub is ontstaan vanuit het dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg dat Dura Vermeer in een bouwcombinatie met Van Oord en Ploegam uitvoer Volgens Koudstaal was de samenwerking met energiecoöperatie Betuwewind een geweldige combinatie. "Dit is voor ons als bouwbedrijven een compleet nieuw speelveld en technisch complex. De energie moet immers 24/7 geleverd worden, en je wil dat ook groot materieel er terecht kan. Dankzij de expertise en het netwerk van Betuwewind is het gelukt. We zijn nu bezig om ook op andere plekken snellaadpleinen voor de bouw en transport te ontwikkelen. Het idee is om die pleinen met de coöperatie-gedachte vorm te geven: zo kunnen aannemers, grondeigenaren en energiecoöperaties die interesse hebben,  aandeelhouder worden."

Urban Miner: circulaire en logistieke hub in regio Rotterdam

Minder vervoersbewegingen met slimme bouwlogistiek is natuurlijk de meest duurzame manier van emissiereductie. "Als ondernemer kan je hier veel zelf aan doen door er in het ontwerp, in de calculatie en tijdens de werkvoorbereiding van je project rekening mee te houden", meent Koudstaal. "Maar het is soms best een puzzel, vooral bij binnenstedelijke bouwprojecten waar je weinig ruimte hebt. Daarom hebben we in ‘s-Gravendeel een circulaire en logistieke bouwhub geopend. Daar slaan we gebruikte bouwmaterialen op om ze een nieuwe bestemming te geven. Zo zijn we nu onder andere bezig om 220 liggers van de A9 geschikt te maken voor hergebruik bij de A44. Het binnenstedelijke vervoer vanaf deze hub wordt al voor een groot deel elektrisch, of via het water uitgevoerd."

Deelplatform Emission-0

Koudstaal is ook een van grondleggers en bestuurders van stichting Emission-0. Het idee voor dit deelplatform van emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen ontstond een aantal jaren geleden, toen hij nog bij KWS werkte. "Voor het project PlasticRoad gebruikten we een elektrische vacuümmachine. Alleen stond die machine regelmatig stil. Terwijl een stratenmaker er vast blij mee was geweest." Hij sprak over zijn idee met collega-bouwbedrijven en opdrachtgevers. Iedereen vond het een heel logisch idee. "Opdrachtgevers krijgen zo beter zicht op wat er beschikbaar is. En aannemers hoeven niet al het materieel zelf te kopen. Ook kunnen ze bij een tender de inzet van elektrisch materieel garanderen."

Meer delen is minder stilstand is minder productie

Bedrijven kunnen hun materieel gratis toevoegen op de website, en tegen een eigen tarief verhuren aan anderen. De bedrijven die huren, betalen daarnaast een fiscaal aftrekbare toeslag van 3 tot 5% aan de stichting Emission-0. Inmiddels telt het platform meer dan 410 emissievrije materieelstukken. De verhuur via onze site geeft een beeld van hoe de markt zich ontwikkelt, aldus Koudstaal. "Er is veel vraag naar elektrische kranen, terwijl het aanbod nog achterblijft. Zulke informatie zou je ook willen teruggeven aan subsidieverleners, zodat zij gericht kunnen ondersteunen. Al betekent meer delen natuurlijk niet alleen minder stilstand, maar ook minder productie. Dat is het meest duurzaam."

Onafhankelijke certificering

Het deelplatform heeft nog een aantal ontwikkelingen in de pijplijn. Zo is Koudstaal in gesprek met NRG over stroomkaart.nl. "Stroomkaart geeft inzicht in (openbare) stroompunten. Zo voorkom je dat bedrijven onnodig generatoren moeten inzetten. Daarnaast werken we hard aan een certificering voor een emissievrije bouwplaats. Het idee is om de machines van het platform te voorzien van een gratis set sensoren. Zo kan je meten hoeveel uur het materieel heeft gedraaid en wat de emissiereductie is. Hiermee creëren we een onafhankelijke toets van de beloofde inzet." Koudstaal verwacht dat opdrachtgevers prijs stellen op deze informatie. Op dit moment wordt zo’n 10 tot 20% emissieloos uitgevraagd, schat hij in. "Dat percentage zal verder groeien. Zeker als Aerius-berekeningen ook verplicht worden voor projecten die binnen het bestaande bestemmingsplan vallen."

Oproep

Wil jij ook jouw materieel verhuren aan anderen wanneer het stilstaat? Of ben je op zoek naar emissievrij materieel voor je projecten of tenders? Ga dan naar www.emission-0.nl.

Pascal Kregting
Adviseur vakgroep bitumineuze werken en secretaris adviesgroep KOMAT
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 12 juni 2024
Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Het is voor de Nederlandse samenleving en economie van cruciaal belang om het elektriciteitsnet fors uit te breiden. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst te kunnen aansluiten. Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om de uitvoering te versnellen. De drie partijen ondertekenden daartoe gisteren het Uitvoeringsakkoord voor de verzwaring van laag- en middenspanningsnetten. Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie van EZK, nam het akkoord in ontvangst.

Maandag 3 juni 2024
Alle sprekers bekend Lente-akkoord Congres 2024

Het Lente-akkoord congres is hét event voor marktpartijen, corporaties en beleidsmakers die bezig zijn met duurzaam bouwen. Op 19 juni kun je luisteren en meepraten over alle belangrijke actuele ontwikkelingen op het vlak van circulair industrieel bouwen. Het complete programma staat nu online.

Maandag 3 juni 2024
Richtlijn veilige inzet elektrisch materieel nu beschikbaar

Het is onvermijdelijk dat we in de toekomst in Nederland 100% emissieloos bouwen. Bouw- en infrabedrijven zijn dan ook volop bezig om hun materieel te elektrificeren. Omdat duidelijke regelgeving nog ontbreekt, heeft Bouwend Nederland de richtlijn Veilige inzet elektrisch materieel opgesteld. Met deze richtlijn kunnen bedrijven en opdrachtgevers onnodige risico’s uitsluiten en goede afspraken maken over de beheersmaatregelen.