Logo Bouwend Nederland

Wees alert op valgevaar bij open kruipruimten en meterputten

Maandag 25 maart 2024

Het werken in open kruipruimten kan extra risico's met zich meebrengen, zoals valgevaar. Niet alleen voor jezelf als monteur, maar ook voor derden. De nieuw gepubliceerde flyer vanuit de werkgroep leren van Arbo incidenten bespreekt twee incidenten waarbij een bewoner in een kruipruimte valt. Deze flyer is te gebruiken bij werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in kruipruimten of meterputten.

De werkgroep leren van Arbo incidenten richt zich op arbeidsincidenten die plaatsvinden bij het werken aan onze gas- en elektriciteitsnetten. Denk hierbij aan snijden, vallen, beknellen, fysieke overbelasting en aanrijdingen. Deze werkgroep is vanuit de Governancecode Veilige Energienetten landelijk actief. Aan de hand van praktijksituaties maken netbeheerders en aannemers incidenten bespreekbaar.

Aanleiding

Helaas zijn er afgelopen jaar meerdere incidenten voorgekomen met open kruipruimten. De risico's hiervan zijn vooral van toepassing op mensen uit de omgeving. Deze flyer bespreekt twee incidenten waarbij een bewoner een open ruimte in tuimelde. Het is van belang om een open werkgat altijd af te zetten. Ook als je maar even jouw werkplek verlaat. Wees je ervan bewust dat bewoners vaak afgeleid zijn en niet goed opletten.

De flyer vind je hier. Gebruik de flyer en opgenomen reflectie- en discussievragen wanneer er gewerkt wordt in een kruipruimte of meterput.
Andere, eerder uitgegeven toolboxen over het werken aan energienetten vind je op de site Leren van Incidenten.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 8 april 2024
Werkinstructies asbesthoudend voegenkit ter beoordeling aangeboden VIP-asbest

Rioolwerkzaamheden zijn niet opgenomen in het AC-Werkplan. In het verleden zijn er asbestcementbuizen en asbesthoudend voegenkit gebruikt bij de realisatie van de riolering. De sector heeft onder leiding van Stichting RIONED in 2021 reeds een landelijk onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid, samenstelling en blootstelling bij noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering. Vervolg metingen hebben geleid tot een uitbreiding en een nieuwe werkinstructie.

Woensdag 27 maart 2024
Na communiceren, communiceren en communiceren kunnen we gaan bouwen, bouwen, bouwen

De nieuwe reeks workshoppen van de GVE staan voor 2024 in het teken van 'een veilige energietransitie'. Op donderdagochtend 14 maart is er geleerd van de grootschalige uitrol van glasvezel. Sinds 2021 is een versnelling in gang gezet, interessant is dat vanuit het thema veiligheid te bespreken om te leren. Voor de energietransitie staan we nog aan de vooravond, grootse investeringen zijn gepresenteerd waarbij randvoorwaarden bekend zijn, maar nog niet zijn ingevuld. De eerste ervaringen van de buurt/wijkaanpak zijn opgedaan. De lessons learned zijn uitgewisseld zodat we kunnen groeien naar een veilige energietransitie met respect voor het aanwezige glasvezelnetwerk.

Woensdag 20 maart 2024
Webinar Netcongestie en Aansluitproblematiek

Op 29 februari 2024 heeft de bureauorganisatie van Bouwend Nederland geïnteresseerde leden bijgepraat over de achtergronden en ontwikkelingen op het gebied van netcongestie en aansluitproblematiek en over wat Bouwend Nederland daarin vindt en doet.