Logo Bouwend Nederland

Hollandia maakt van de Bewust Veilig Dag een Veiligheids-feestje

Woensdag 13 maart 2024

Veiligheid is ‘serious business’, weten ze bij Hollandia. Het hele jaar door werkt het bedrijf aan een veilige werkomgeving en aan veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers. Op de Bewust Veilig Dag wordt het thema wat luchtiger aangepakt. Een bewuste keuze; Hollandia heeft namelijk net trede 4 van de Veiligheidsladder bereikt en dat moet uiteraard gevierd worden.

Expertise van staal, dat is wat de diverse takken van Hollandia bindt. Het werk van de ruim 500 medewerkers van het bedrijf varieert van nieuwbouw tot onderhoud van allerhande staalconstructies en -systemen. Denk aan bruggen, sluizen en keringen maar bijvoorbeeld ook aan drukvaten, leidingsystemen enzovoorts, voor olie, gas en petrochemie. Daar zit zonder meer een hoop hoog risicovol werk tussen; omgaan met gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, werken met grote gewichten. Logisch dus dat veiligheid heel hoog op de agenda van Hollandia staat. “Aan de ene kant omdat je als werkgever een zorgplicht richting je werknemers hebt, maar ook omdat directie en management die verantwoordelijkheid écht voelen”, zegt Sander van Heusden, veiligheidskundige bij Hollandia Services. Vanuit zo’n sterke intrinsieke motivatie wil je je niet beperken tot het hoogstnodige, maar doe je graag een stapje meer. Zodoende heeft Hollandia afgelopen jaar de stap kunnen maken naar trede 4 van van Safety Culture Ladder. En als je bedenkt dat die Veiligheidsladder 5 tredes heeft, dan is dat een heel knappe prestatie. 

Gezamenlijke prestatie, gezamenlijk vieren 

“Je kunt dat niet als alleen directie of management bereiken”, zegt Van Heusden over die mooie mijlpaal. “Een veilige werkomgeving realiseer je met z’n allen. Vandaar dat we voor de Bewust Veilig Dag een programma hebben gemaakt voor de medewerkers van de héle groep.” En omdat er bij Hollandia het hele jaar door al veel serieuze momenten zijn waarop wordt stilgestaan bij veiligheid en bewust veilig werken, is voor een iets andere insteek gekozen dan een toolbox of een werkbespreking. “Dergelijke officiële momenten kunnen wel eens wat verplichtend overkomen. We proberen op een positieve manier invulling te geven aan die verplichting.” Hollandia gaat op 27 maart dan ook gezamenlijk het behalen van trede vier vieren.

Fotowedstrijd en een traktatie

Uiteraard staat veiligheid wel centraal bij dat feestje, legt Van Heusden uit. “We halen zoveel als mogelijk het personeel bij elkaar. Op de yard in Krimpen aan den IJssel bijvoorbeeld komen zo’n 300 tot 400 medewerkers samen. Daar, en op alle andere locaties, gaan we in op het nieuwe Safety Culture Ladder certificaat. We kijken gezamenlijk naar een filmpje ‘Hoe houd ik mijn werkplek veilig’. Daarin vertellen Hollandia-medewerkers hoe ze hun werkplek veilig houden en wat dat betekent voor de mensen om hen heen. Verder kondigen we een fotowedstrijd aan.” Medewerkers kunnen meedoen aan de wedstrijd door een foto in te sturen van een Hollandia-project waar ze werken en waar ze trots op zijn. Geheel volgens het thema van de Bewust Veilig Dag 2024 moet op de foto samenwerking centraal staan, en natuurlijk moet hij laten zien hoe je op een veilige manier werkt. Uiteraard zijn er mooie prijzen te winnen met de fotowedstrijd. Als afsluiting van het programma trakteert het bedrijf de medewerkers op een lekkere lunch.

Carina van der Tuijn
Adviseur Sociale Zaken Regio Randstad Zuid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 22 april 2024
Bouwbedrijf Vrolijk maakt het spelenderwijs veiliger

Bij Bouwbedrijf Vrolijk doen ze het vaak nét een beetje anders. Zo ook tijdens de Bewust Veilig-dag. Dit jaar werden alle medewerkers in groepjes getraind op digitale veiligheid via mobiele escaperooms. Eerder al ontwikkelde Vrolijk een eigen game waarin veiligheid op de bouwplaats centraal staat. “Een serieus thema als veiligheid kan je spelenderwijs juist heel effectief onder de aandacht brengen”, meent KAM-manager Marco Waarts.

Donderdag 18 april 2024
Praktisch werkboek over klimmen op de veiligheidsladder

Tijdens de bestuurdersdag was er volop aandacht voor veiligheidscultuur en psychologische veiligheid. Onze bestuurders zagen een toneelstuk over een onveilige situatie op het werk en reflecteerden daarop. Ook was er een keynote lezing over psychologische veiligheid. En op de tafels lag een proefdruk van het nieuwe werkboek Samen klimmen op de veiligheidsladder. Dit werkboek voor mkb-bedrijven is in opdracht van ons ontwikkeld.

Maandag 15 april 2024
Extra maatregelen nodig om veiliger te werken op de vluchtstrook

Veilig werken vraagt om een gemeenschappelijk doel en een goede samenwerking tussen alle betrokken partners. Daarom stelden we met begin dit jaar samen met brancheorganisaties Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een duidelijk statement met hoge doelen op. Onze boodschap aan Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders luidt: er zijn aanvullende maatregelen nodig om veilig te werken op de vluchtstrook. Mede dankzij ons statement zijn partijen in korte tijd dichter bij elkaar gekomen en zijn de gesprekken geïntensiveerd. We willen beide hetzelfde, veiliger werken en dat gaat niet vanzelf.